Ανακοινώθηκαν 19.101 προσλήψεις στο Δημόσιο, μέσω του ΟΑΕΔ με προγραμμάτα κοινωφελούς εργασίας και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με αιτήσεις που θα γίνονται ηλεκτρονικά. Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση 5 μηνών και με μισθό 495 ευρώ ή 431 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών. Η διαδικασία των αιτήσεων είναι σε πλήρη εξέλιξη και θα διαρκέσει ως τις 14 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ για την υποβολή των αιτήσεων. Δικαίωμα υποβολής των αιτήσεων έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ . Με βάση τα στοιχεία θα γίνουν οι εξής προσλήψεις ανά κατηγορία: 3.881 ΠΕ 3.805 ΤΕ 8.710 ΔΕ 2.705 ΥΕ Οι προσλήψεις των εποχικών υπαλλήλων θα γίνουν σε υπηρεσίες υγείας, σχολεία, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και μητροπόλεις. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: WWW.OAED.GR