Το χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου ανακοίνωσε σήμερα ότι ήρε την αναστολή διαπραγμάτευσης για τα ομόλογα 25 ελληνικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών κρατικών ομολόγων και των τίτλων των μεγαλύτερων τραπεζών της.

Το χρηματιστήριο είπε ότι το αίτημα για επανέναρξη της διαπραγμάτευσης ήρθε από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή της χώρας για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, την CSSF. Η διαπραγμάτευση ανεστάλη τον περασμένο μήνα κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η αναστολή διαπραγμάτευσης συνεχίζει να ισχύει για αρκετά ελληνικά ομόλογα σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένης και της Tradeweb, έπειτα από σχετική απόφαση της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής στα τέλη Ιουνίου. Εκπρόσωπος της Tradeweb δήλωσε ότι δεν έχει δοθεί ειδοποίηση από την βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) για άρση της αναστολής.