Σε δύο κομμάτια «σπάει» ο μεγάλος διαγωνισμός των 8.845 μόνιμων εργαζομένων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων της χώρας. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να έχει εκδοθεί η σχετική προκήρυξη από το ΑΣΕΠ, αλλά και από τον ΟΑΕΔ, για τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων -«προστατευόμενοι»- προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ώστε αυτός να έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο που λήγουν και οι συμβάσεις εργασίας των σημερινών συμβασιούχων που παρατάθηκαν κατ’ εξαίρεση μέχρι τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, για να μη μείνουν οι δήμοι χωρίς προσωπικό.

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει στείλει το σχετικό επίσημο αίτημα για 8.171 θέσεις στο ΑΣΕΠ από τις 22 Δεκεμβρίου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, και ήδη ετοιμάζεται η σχετική προκήρυξη. Με βάση αυτά τα δεδομένα η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί σε ΦΕΚ το αργότερο στις 15 Ιανουαρίου και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι για τον διαγωνισμό θα ξεκινήσουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Η έκδοση Προσωρινών Πινάκων Διοριστέων αναμένεται στις 31 Μαρτίου 2018.

Οι «προστατευόμενοι»

Η επίσημη προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά 8.171 θέσεις, από τις συνολικά 8.845 που είχαν εγκριθεί από το ΥΠΕΣ, μετά τα αιτήματα των δήμων. Οι υπόλοιπες 674 θέσεις θα προκηρυχθούν από τον ΟΑΕΔ.

Ο αριθμός των θέσεων θα πληρωθούν στον διαγωνισμό, από τους «προστατευόμενους» του ΟΑΕΔ, όπως ορίζουν οι διατάξεις του ν. 2643/1998. Αυτές τις 674 θέσεις καθόρισε με απόφασή της η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Θ. Φωτίου και η απόφασή της αναμένεται να βγει σύντομα σε ΦΕΚ.

Υπενθυμίζουμε ότι για κάθε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, που αφορά θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., είναι αναγκαίο να προβλεφθεί και ο ανάλογος αριθμός των θέσεων που ορίζει ο συγκεκριμένος νόμος. Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό οι κατηγορίες αυτές, που θα λάβουν λόγω των κριτηρίων τους αυξημένη μοριοδότηση σε σχέση με τις υπόλοιπες, είναι των τρίτεκνων, πολύτεκνων, συγγενών ΑμεΑ, απόγονων ανάπηρων πολέμων, τέκνων δημοσίων υπαλλήλων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κ.ά. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον κανονικό διαγωνισμό των 8.171, «προβάδισμα» έχουν οι νυν συμβασιούχοι που εργάζονται σήμερα στους δήμους. Αυτοί, που υπολογίζονται σε 6.134, θα μοριοδοτηθούν με 17 μόρια για κάθε μήνα εμπειρίας, με συνολική εμπειρία έως 24 μήνες.

 

 


Γιώργος Μανουσακάκης