Αμετάβλητος παρέμεινε το δ’ τρίμηνο του 2015 ο δείκτης μισθών στο σύνολο της οικονομίας σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2014, παρέμεινε σταθερός έναντι αύξησης 1,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013., σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ωστόσο, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση κατά 0,4% έναντι αύξησης 2,2% το δ’ τρίμηνο του 2014.

Αντίθετα, ο δείκτης μισθών με διόρθωση εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση του δ΄ τριμήνου 2015 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2014, παρουσιάζει μείωση κατά 0,7% έναντι αύξησης 1,4% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.