Αυξητικά κινήθηκαν οι δείκτες απασχόλησης, ωρών εργασίας και αμοιβών στην πλειονότητα των βασικών τομέων της οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο φέτος σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2016.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ανά τομέα καταγράφονται τα εξής:

Στα Ορυχεία και Λατομεία, ο δείκτης απασχόλησης αυξήθηκε 5,5%, ο δείκτης ωρών εργασίας αυξήθηκε 4,4% και ο δείκτης αμοιβών αυξήθηκε 23,1%

Στη Μεταποίηση, οι δείκτες αυξήθηκαν κατά 2,5%, 3,1% και 3,7%, αντιστοίχως

Στην Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αεριού, Ατμού και Κλιματισμού, οι δείκτες αυξήθηκαν κατά 8,1%, 17,4% και 1,4%,, αντιστοίχως

Στην Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Απόβλητων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης, μειώθηκαν οι δείκτες απασχόλησης και αμοιβών (5,7% και 2,8% αντιστοίχως) και αυξήθηκε ο δείκτης ωρών εργασίας κατά 1,9%

Στις Κατασκευές, οι δείκτες αυξήθηκαν κατά 9,1%, 11,3% και 5,4%, αντιστοίχως

Στη Μεταφορά και Αποθήκευση, οι δείκτες αυξήθηκαν κατά 1,1%, 5,2% και 2,9%, αντιστοίχως

Στις Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, μειώθηκαν οι δείκτες απασχόλησης και ωρών εργασίας (κατά 7,2% και 10% αντιστοίχως), ενώ αυξήθηκε ο δείκτης αμοιβών κατά 8,9%

Στην Ενημέρωση και Επικοινωνία, αυξήθηκαν και οι τρεις δείκτες κατά 7,1%, 7,9% και 10,9%, αντιστοίχως

Στις Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, μειώθηκαν και οι τρεις δείκτες κατά 7,1%, 2,5% και 6,8%, αντιστοίχως

Στις Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες , μειώθηκαν και οι τρεις δείκτες κατά 14,1%, 10,0% και 16%, αντιστοίχως.

 


Newsroom