Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Δεκέμβριο του 2016.

Βάσει των αποτελεσμάτων, τον περασμένο Δεκέμβριο παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων κατά 32,1%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 23,2% και των εισπράξεων κατά 31,3% , σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2016 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 28,7%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου παρουσίασε αύξηση κατά 12,0% και οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 59,9% .

Έτσι, κατά το δωδεκάμηνο του 2016, παρατηρείται αύξηση σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2015 κατά 1,6% στους επισκέπτες των Μουσείων και αύξηση κατά 34,5% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 8,6% .

Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά το  δωδεκάμηνο του 2016 σε σχέση με το δωδεκάμηνο  του 2015, παρατηρείται μείωση των επισκεπτών κατά 7,3% και αντίθετα αύξηση κατά 21,9% των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 67,0% .

Η παρούσα έρευνα από το έτος 1970 είναι συνεχής και παράγει μηνιαία στοιχεία και κατ’ επέκταση ετήσια, τα οποία στηρίζονται στην ΚΥΑ 15189/Β379/73. Η  ΕΛΣΤΑΤ προβαίνει στην πινακοποίηση των στοιχείων που αφορούν στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους σε ολόκληρη την Ελλάδα.


Newsroom