Συνολικά 10.006 αυτοκίνητα (καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο έναντι 6.990 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχου μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 43,1%.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μείωση 17,0% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούριων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Φεβρουάριο του έτους 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Τα καινούρια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο του 2017 ανέρχονται σε 5.763 έναντι 3.595 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 60,3%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούριων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2017, ανήλθε σε 1.066 έναντι 2.229 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας μείωση 52,2%. Αύξηση 31,4% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία των μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Φεβρουάριο του 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Οι καινούριες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο του 2017 ανέρχονται σε 895 έναντι 2.065 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας μείωση 56,7%.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 23.102 αυτοκίνητα (καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 17.655 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 30,9 %. Μείωση 5,7% είχε παρουσιάσει το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο του.

Τα καινούρια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017 ανέρχονται σε 12.909 έναντι 9.843 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 31,1%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017 ανήλθε σε 2.129 έναντι 3.942 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016, παρουσιάζοντας μείωση 46,0%. Αύξηση 8,4% είχε παρουσιάσει το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015.

Οι καινούριες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017 ανέρχονται σε 1.810 έναντι 3.638 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016, παρουσιάζοντας μείωση 50,2%.


Newsroom