Μείωση κατέγραψε τον Ιανουάριο τόσο η δύναμη όσο και η συνολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, η δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον Ιανουάριο του 2016 μειώθηκε ελαφρώς κατά 0,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιανουαρίου 2015. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014 είχε καταγραφεί μείωσης κατά 2,6%.

Το ίδιο διάστημα, πτωτικά κινήθηκε και η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, καθώς υποχώρησε κατά 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιανουαρίου 2015. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014 η ολική χωρητικότητα του ελληνικού στόχου είχε αυξηθεί κατά 1%.