Αύξηση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών παρατηρείται το έτος 2016, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Συγκεκριμένα, το έτος 2016 σε σχέση με το έτος 2015, η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 3,2%, από 7.045.817 μετρικούς τόνους σε 7.273.713 μετρικούς τόνους.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά δημοσιεύονται στοιχεία για την κατανάλωση υγραερίου για την περίοδο 2012-2016 σε περιφερειακό επίπεδο της χώρας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται και στα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανάλωσης πετρελαιοειδών.

Η αύξηση στην κατανάλωση πετρελαιοειδών το έτος 2016, προήλθε, κατά κύριο λόγο, από την αύξηση στην κατανάλωση της σούπερ αμόλυβδης βενζίνης, κατά 13,6%, του πετρελαίου κίνησης, κατά 4,3% και του υγραερίου, κατά 4,3%.

Το έτος 2016 συγκριτικά με το έτος 2015, σημειώθηκε μείωση στις ακόλουθες κατηγορίες πετρελαιοειδών: βενζίνη σούπερ (-33,7%), πετρέλαιο θέρμανσης (-13,6%) και βενζίνη αμόλυβδη (-2,2%). Η κατανάλωση των κατηγοριών μαζούτ χαμηλού θείου και μαζούτ υψηλού θείου για το έτος 2016 ανήλθε αντίστοιχα σε 389.167 και 135.354 μετρικούς τόνους.

Την μεγαλύτερη καταναλωση κατά το έτος 2016 παρουσιάζει η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν οι περιφέρειες της Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου. Η χαμηλότερη κατανάλωση παρατηρείται στις περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων.


Newsroom