Πτώση καταγράφηκε τον Φεβρουάριο στη συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών καθώς διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.904,8 εκατ. ευρώ (2.119,3 εκατ. δολάρια) έναντι 2.047,1 εκατ. ευρώ (2.330,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2015 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7%. Αν ωστόσο δεν συνυπολογιστούν τα πετρελαιοειδή, καταγράφεται αύξηση κατά 53,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,7%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων τον ίδιο μήνα διαμορφώθηκε σε 3.556,7 εκατ. ευρώ (3.933,6 εκατ. δολάρια) έναντι 3.491,8 εκατ. ευρώ (3.951,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2015 παρουσιάζοντας άνοδο, σε ευρώ, 1,9%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 357,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,7%.

Με αυτά τα δεδομένα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρουάριο ανήλθε σε 1.651,9 εκατ. ευρώ (1.814,3 εκατ. δολάρια) έναντι 1.444,7 εκατ. ευρώ (1.620,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2015, αυξημένο (σε ευρώ) κατά 14,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώνεται άνοδος κατά 303,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 26,3%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 έφτασε στο ποσό των 3.618,3 εκατ. ευρώ (3.985,6 εκατ. δολάρια) έναντι 3.917,4 εκατ. ευρώ (4.510,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2015, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 7,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,3%.

Από την άλλη πλευρά, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων το πρώτο δίμηνο ήταν 6.479,3 εκατ. ευρώ (7.097,9 εκατ. δολάρια) έναντι 6.636,0 εκατ. ευρώ (7.594,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2015, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 331,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,6%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.861,0 εκατ. ευρώ (3.112,3 εκατ. δολάρια) έναντι 2.718,6 εκατ. ευρώ (3.083,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,2%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώνεται αύξηση κατά 339,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,4%.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ εδώ


Newsroom