Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2017 ανήλθε σε 21,7% έναντι 23,6% τον Απρίλιο του 2016 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 22,0% τον Μάρτιο του 2017.

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των απασχολούμενων, κατά τον Απρίλιο του 2017, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.749.975 άτομα. 

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.040.909 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.228.062 άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 79.833 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016 (αύξηση 2,2%) και κατά 23.943 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017 (αύξηση 0,6%). 

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 92.657 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016 (μείωση 8,2%) και κατά 12.927 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017 (μείωση 1,2%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν αργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 22.850 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016 (μείωση 0,7%) και κατά 14.181 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017 (μείωση 0,4%).


Newsroom