Στο 9,1% υποχώρησε τον Ιούνιο του 2017 ο δείκτης ανεργίας στις χώρες της Ευρωζώνης, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό από τον Φεβρουάριο του 2009. Οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ποσοστό 9,2%, όσο ήταν και τον Μάιο του 2017.

Στις χώρες της Ε.Ε., η ανεργία παρέμεινε στο 7,7% -το χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2008. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 14,7 εκατ. άτομα στην Ευρωζώνη και σε 18,7 εκατ. άτομα στην Ε.Ε.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2017, καταγράφηκε μείωση των ανέργων κατά 148.000 άτομα και κατά 183.000 άτομα, αντίστοιχα. Παράλληλα, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2016, παρατηρήθηκε κάμψη της ανεργίας κατά 1,667 εκατ. άτομα και κατά 2,3 εκατ. άτομα, αντίστοιχα.

Μεταξύ των κρατών – μελών, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σημειώθηκε στην Ελλάδα (21,7% τον Απρίλιο) και την Ισπανία (17,1%), ενώ το χαμηλότερο στην Τσεχία (2,9%) και τη Γερμανία (3,8%).


Newsroom