Το πρώτο βήμα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης είναι και το πιο σημαντικό. Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του TAXISnet για να προχωρήσετε με την υποβολή της δήλωσής σας, θα ζητηθεί να συμπληρώσετε ή να ελέγξετε τη ΔΟΥ του υποχρέου, τα ονοματεπώνυμα, τα στοιχεία ταυτότητας του υποχρέου και της συζύγου, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ, αλλά και το email.

Ειδικά το τελευταίο δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Η Εφορία έχει δικαίωμα να σας κοινοποιεί ειδοποιητήρια μέσω email και εσείς έχετε την… υποχρέωση να ελέγχετε το email σας. Αν δεν επιβεβαιώσετε τα στοιχεία, πολύ απλά δεν θα προχωρήσετε στη διαδικασία υποβολής της δήλωσης, καθώς το σύστημα δεν σας αφήνει. Αν κάνετε αυτό που πρέπει, θα ανοίξει ο δρόμος για την αντιμετώπιση των «χρωματιστών» κωδικών του φετινού εντύπου: των κόκκινων, των κίτρινων, τον πορτοκαλί και των ροζ.

Οι «χρωματιστοί» κωδικοί

Ανοίγοντας την ηλεκτρονική εφαρμογή του TAXISnet, θα συνειδητοποιήσετε ότι κάποια πεδία του βασικού εντύπου Ε1 έχουν διαφορετικό… χρώμα. Δεν είναι τυχαίο. Κάθε χρώμα κρύβει το μυστικό του:
1. Πορτοκαλί χρώμα: Ο κωδικός αριθμός συμπληρώνεται από την υπηρεσία (ΔΗΛΕΔ) σύμφωνα με στοιχεία που έχουν αποστείλει οι αρμόδιοι φορείς κατ’ εφαρμογή νόμων ή αποφάσεων (όπως αποδοχές μισθών και συντάξεων) ή από στοιχεία που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΔΗΛΕΔ. Σε περιπτώσεις κωδικών των υποπινάκων 4Α & 4Β, όπου αυτοί είναι προσυμπληρωμένοι (εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και παρακρατηθέντες), με το «πάτημα» στο πεδίο εμφανίζεται αναλυτικός πίνακας με τη διαθέσιμη πληροφορία.
2. Κίτρινο χρώμα: Ο κωδικός αριθμός παραπέμπει σε πίνακα (ο οποίος μετά τη συμπλήρωσή του μεταφέρεται στη δήλωση) και «πατώντας» σε αυτόν τον κωδικό ανοίγει αναδυόμενο παράθυρο για τη διαχείριση των αντίστοιχων πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές είτε καταχωρούνται εκ νέου από τον χρήστη είτε επικαιροποιούνται (εισαγωγή – μεταβολή – διαγραφή), όπως αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις ακινήτων όπου το περιεχόμενο του πίνακα προέρχεται είτε από τη δήλωση Φ.Ε. της προηγούμενης χρονιάς είτε από τα έντυπα Ε9 (περιουσιακή εικόνα 1/1/2016) υποχρέου ή/και συζύγου/ΜΣΣ.
3. Ροζ χρώμα: Ο κωδικός αυτός αφορά πεδία του πίνακα 4Δ2, δηλαδή εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Προκύπτει από διαλειτουργικότητα των εντύπων Ε1 & Ε2 και συμπληρώνεται αυτόματα με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη συμπληρωθεί και υποβληθεί το έντυπο Ε2, εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής.
4. Κόκκινο χρώμα: Θα το βρείτε μπροστά σας αν προχωρήσετε τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης, ενώ έχετε κάνει… συντακτικά λάθη. Το σύστημα θα σας βγάλει και κόκκινο, αλλά και μήνυμα λάθους στον σχετικό πίνακα ειδοποιήσεων. Αν δεν το διορθώσετε, απλώς δεν θα προχωρήσετε.
Οι κωδικοί που συμπληρώνονται… μόνοι τους
Οι κωδικοί 003-004 (πλήθος τέκνων) του πίνακα 8 συμπληρώνονται αυτόματα μόλις συμπληρωθούν τα αναλυτικά στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων. Ο κωδικός 901 (προκαταβολή προηγούμενου έτους – πίνακας 9) ανακτάται από την υπηρεσία κατά την εκκαθάριση της δήλωσης. Υπάρχουν και οι κωδικοί που απλώς… δεν δουλεύουν. Μεταξύ αυτών, ο πασίγνωστος κωδικός 049, ο οποίος επί χρόνια μας απασχολούσε, καθώς οφείλαμε να αναγράψουμε την αξία των αποδείξεων που είχαμε συλλέξει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς. Για τα εισοδήματα του 2015 υποχρέωση συλλογής αποδείξεων δεν υπάρχει, αλλά, επειδή οι αποφάσεις ελήφθησαν την τελευταία στιγμή, απλώς ξέμεινε ο κωδικός. Στην κατηγορία των ανενεργών κωδικών ανήκουν και οι 023 – στους οποίους ζητείται απάντηση στο ερώτημα αν εξαιρείται ο φορολογούμενος από την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων.

Πώς θα δηλώσετε ανείσπρακτα εισοδήματα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται φέτος από τους δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι είχαν νοικιάσει ακίνητα μέσα στο 2015, αλλά ουδέποτε κατόρθωσαν να εισπράξουν τα ποσά που τους οφείλονται. Τελευταία στιγμή, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι ιδιοκτήτες, έστω και υπό αυστηρές και γραφειοκρατικές προϋποθέσεις, να μπορούν να αποφύγουν την καταβολή φόρου για κάτι που δεν έχουν εισπράξει. Οι οδηγίες για τη διαδικασία δόθηκαν με εγκύκλιο και έχουν ως εξής:

1. Ο νέος νόμος ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2015 και μετά. Ορίζει ότι τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2. Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια ΔΟΥ, πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης.
Διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται στο έντυπο «Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας» Ε2 και θα μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος


του Γιώργου Ζαργάνη