Το σχέδιο συνδιαλλαγής της Frigoglass Finance B.V. ενέκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Frigoglass ABEE.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τους όρους της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης του Ομίλου, οι οποίοι περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες στην Επεξηγηματική Επιστολή (Practice Statement Letter).

Το σχέδιο κατατέθηκε στο Μητρώο Εταιρειών (Registrar of Companies) και απέκτησε ισχύ από την 1η Αυγούστου του 2017.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης υπόκειται στην ολοκλήρωση και των λοιπών ενεργειών που απαιτούνται γι’ αυτή και στην πλήρωση των προϋποθέσεων που παρατίθενται στην Επεξηγηματική Επιστολή.

Σημειώνεται ότι η αναδιάρθρωση αφορά τους κατόχους του 87,52% των ομολογιών, συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ.


Newsroom