Αύξηση της τάξης του 36,2% εμφάνισε το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 2,142 δισ. ευρώ έναντι 1,573 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2016. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και των πλοίων, το έλλειμμα παρουσίασε άνοδο κατά 89,0 εκατ. ευρώ (6,6%).

Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 4,776 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 30,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, η άνοδος διαμορφώθηκε σε 294,4 εκατ. ευρώ (9,9%).

Οι εξαγωγές παράλληλα, διαμορφώθηκαν σε 2,633 δισ. ευρώ έναντι 2,094 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή εμφάνισε αύξηση κατά 205,3 εκατ. ευρώ (12,5%).

Σε επίπεδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 οι εξαγωγές έφτασαν τα 6.879,5 εκατ. ευρώ (7.348,8 εκατ. δολάρια) έναντι 5.719,2 εκατ. ευρώ (6.324,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 20,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 283,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 261,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 διαμορφώθηκε σε 13.355,4 εκατ. ευρώ (14.179,1 εκατ. δολάρια) έναντι 10.192,1 εκατ. ευρώ (11.206,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας άνοδο, σε ευρώ 31,0 %. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.558,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,5%. και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 503,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,3%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου -Μαρτίου 2017 ανήλθε σε 6.475,9 εκατ. ευρώ (6.830,3 εκατ. δολάρια) έναντι 4.472,9 εκατ. ευρώ (4.881,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 44,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.274,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 32,2% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 242,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8%.


Newsroom