Γενναίο «κούρεμα» χρεών προς τις τράπεζες που φτάνει ακόμη και το 60% και προς μερίδα προμηθευτών που φτάνει έως και 85% προβλέπει η συμφωνία εξυγίανσης της αλυσίδας «Καλογήρου» η οποία κατατέθηκε χθες στο δικαστήριο, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής».

Η σχετική αίτηση ορίστηκε να συζητηθεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 6 Οκτωβρίου 2017, όμως ήδη ο επικείμενος νέος βασικός μέτοχος, ο επιχειρηματίας Σάμι Φάις, σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες έχει προχωρήσει σε χρηματοδότηση της εταιρείας με στόχο την επιστροφή της σε ομαλή λειτουργία. Στο διάδοχο σχήμα, την εταιρεία Vetria, θα συμμετέχει και η οικογένεια Λεμονή, μέχρι σήμερα ιδιοκτήτρια της αλυσίδας «Καλογήρου», με ποσοστό 15%, όμως δεν είναι κόμη σαφές το ποσοστό με το οποίο θα συμμετέχουν τα «Αττικά Πολυκαταστήματα».

Το σύνολο των οφειλών της εταιρείας, οι οποίες συνολικά στις 31 Μαΐου 2017 ανέρχονταν σε 93,67 εκατ. ευρώ, θα ρυθμιστούν ως εξής:

-Οι οφειλές προς τις τράπεζες ύψους 68 εκατ. ευρώ «κουρεύονται» σε ποσοστό 60%. Στη νέα εταιρεία θα μεταφερθεί ως υποχρέωση ποσό 15 εκατ. ευρώ, το οποίο θα συμπληρωθεί με νέους όρους (επταετή διάρκεια με δυνατότητα παράτασης για 5 χρόνια αναλόγως του ύψους των πωλήσεων). Οφειλή 3 εκατ. ευρώ θα παραμείνει ως βάρος στους παλαιούς μετόχους, τα αδέλφια Λεμονή.

-Οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ θα αποπληρωθούν σε 144 μηνιαίες δόσεις με διαγραφή τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων. Οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 κι έπειτα προβλέπεται να αποπληρωθούν σε 90 δόσεις.

-Οι οφειλές προς τους προμηθευτές που δεν έχουν εξασφαλίσεις χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Ειδικότερα, μια κατηγορία προμηθευτών με συνολικό ποσό απαιτήσεων 25,56 εκατ. ευρώ (ίσο με 27,32% των συνολικών οφειλών της εταιρείας) θα υποστεί «κούρεμα» 85%. Το υπόλοιπο των οφειλών, ποσό δηλαδή περίπου 3,8 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να αποπληρωθεί από 12 έως 48 δόσεις, αναλόγως του ύψους τους. Οφειλές προς προμηθευτές, οι οποίοι θεωρούνται απαραίτητη για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, θα αποπληρωθούν στο 100% σε 48 δόσεις. Οι συνολικές οφειλές αυτής της κατηγορίας ανέρχονται σε 15,22 εκατ. ευρώ.

Στη συμφωνία, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, προβλέπονται θετικοί όροι για τους εργαζόμενους της εταιρείας. Κατ’ αρχάς μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία όλες οι συμβάσεις εργασίας που ήταν ενεργές έως τις 31/5/2017, ακόμη και αυτές που είχαν καταγγελθεί από τον εργοδότη έως τις 31/5/2017 και για τις οποίες οι εργαζόμενοι έχουν ασκήσει εγκαίρως αγωγή για ακύρωση της καταγγελίας. Η νέα εταιρεία θα αναλάβει επίσης να πληρώσει και δεδουλευμένα που θα προκύψουν από δικαστικές αποφάσεις. Ήδη πάντως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους εργαζόμενους έχουν εξοφληθεί.


Newsroom