Στο 24,4% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα το δ’ τρίμηνο του 2015, έναντι 24% του γ’ τριμήνου και 26,1% του δ’ τριμήνου του 

Οπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, κατά το ∆΄ Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα και των ανέργων σε 1.174.658. Η απασχόληση µειώθηκε κατά 0,8% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και αυξήθηκε κατά 3,0% σε σχέση µε το ∆΄ Τρίµηνο του 2014. Ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και µειώθηκε κατά 5,7% σε σχέση µε το ∆΄ Τρίµηνο του 2014.