Νέα παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών μετά από αίτημα της ΑΑΔΕ. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων θα είναι η Παρασκευή 21 Ιουλίου.

Πλην , όμως, τα προβλήματα δεν θα έχουν λυθεί ως τότε και ειδικά οι αγρότες φορολογούμενοι θα ταλαιπωρούνται μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ δεν αποκλείεται να πληρώσουν και φόρους «κατά λάθος», αν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν προβεί έγκαιρα στις αναγκαίες διορθώσεις.

Η λύση που επελέγη στο «παρά τρία» πριν λήξει η διορία υποβολής των δηλώσεων Ε1 είναι η εξής: η ΑΑΔΕ ζήτησε από την υφυπουργό Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου να δοθεί παράταση τεσσάρων ημερών στην διορία που θα έληγε κανονικά την Δευτέρα. Το αίτημα έγινε δεκτό και άρα πρέπει να αναμένεται άμεσα η κατάθεση σχετικής διάταξης στη Βουλή.

Ειδικά για τους αγρότες, το υπουργείο Οικονομικών δεσμεύτηκε, με βάση την επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, να φέρει προς ψήφιση διάταξη που θα δίνει περιθώριο για διορθώσεις των Ε1 έως τις 31 Οκτωβρίου.

Γενικότερα, ι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και ότι:

-Νέοι 18 ετών και άνω: Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.2016 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Τα ενήλικα τέκνα που μπορούν να θεωρηθούν και προστατευόμενα τέκνα, είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν φορολογική δήλωση όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, έστω και ένα λεπτό του ευρώ, ή έχουν τεκμαρτό εισόδημα. Πραγματικό εισόδημα, που μπορεί να οδηγήσει στην υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θεωρείται και το εισόδημα από τόκους καταθέσεων, έστω και ένα λεπτό του ευρώ εφόσον βέβαια ο τραπεζικός λογαριασμός έχει ανοιχτεί στο όνομα του σπουδαστή/φοιτητή.
Για να μην προκύψουν επιβαρύνσεις, θα πρέπει στους τραπεζικούς λογαριασμούς φοιτητών/σπουδαστών να εμφανίζονται συνδικαιούχοι οι γονείς ώστε να δηλώνουν εκείνοι τους τόκους των καταθέσεων. Το τεκμαρτό εισόδημα που μπορεί να έχει ένας σπουδαστής/φοιτητής μπορεί να προέρχεται από την απόκτηση ενός αυτοκινήτου, που είναι στο όνομά του.

-Τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα δηλώνονται και φέτος, αλλά για τελευταία χρονιά. Κάτω του 5% του εισοδήματος είναι άχρηστα στον φορολογούμενο, αφού δεν λαμβάνονται υπόψην. Προσοχή: είναι απαραίτητο να αναγραφεί και ο ΑΦΜ του ιατρού ή του νοσηλευτή που εισέπραξε το ποσό. Στον χρόνο που απομένει,, θα πρέπει να ελέγξουν αν η απόδειξη πχ της αποκλειστικής νοσοκόμας που πλήρωσαν γράφει το ΑΦΜ της. Αν δεν το έχει, πρέπει να το αναζητήσουν πριν λήξει η διορία, αλλιώς δεν θα μπορέσουν να καταχωρήσουν και να εκπέσουν την δαπάνη από τον φόρο.

-Τεκμήρια: για να αποφύγουν την πληρωμή έξτρα φόρου, μπορούν και πρέπει να επικαλούνται ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων ή γονικές παροχές και δωρεές χρηματικών ποσών.

-Κενά ακίνητα: για να μη πιαστούν στα τεκμήρια πρέπει οι ιδιοκτήτες να εμφανίσουν μηδενικό λογαριασμό ρεύματος

-Ανείσπρακτα ενοίκια: οι ιδιοκτήτες πρέπει να καταθέσουν στην εφορία φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.

Διαβάστε επίσης: Νέα παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων


Newsroom